ANBI

Deze website is (mede) ingericht om te kunnen voldoen aan de vanaf 1 januari 2016 geldende wettelijke bepalingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

De Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619 is aangemerkt als een ANBI en is geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer: 88.29.688.

De ANBI status houdt in dat giften die gestort worden op de rekening van de Stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. Ook over door de Stichting ontvangen legaten behoeven geen successierechten betaald te worden.

Het rekeningnummer is: NL86 RABO 0381 8151 45 t.n.v. Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619 te Capelle aan den IJssel. Voor de kerktelefoon is het volgende bankrekeningnummer in gebruik: NL82 ABNA 0534 7596 96 t.n.v. Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619.